praktisch

BEREIKBAARHEID

Reep 4, 9000 Gent

De ligging van Sint-Bavohumaniora in centrum Gent maakt de school goed bereikbaar via allerlei manieren van vervoer.

met de fiets

De school is vlot bereikbaar met de fiets. We beschikken over een ruime fietsenkelder die wordt afgesloten tijdens de schooluren. Op die manier kun je je fiets veilig achterlaten.

met de tram of bus

Je kan er voor kiezen om met het openbaar vervoer naar school te komen. Er is een brede waaier aan tram- en busverbindingen met verschillende haltes vlakbij de school: Korenmarkt, Sint-Jacobs of Zuid.

Raadpleeg de website van De Lijn voor meer informatie over je route en de mogelijke abonnementen.

met de auto

Je kan ook met de auto naar school komen. In de binnenstad Gent volg je de P-route tot “parking reep”. Deze openbare parking ligt onder de tuin van onze school.

DAGVERLOOP

De dag start ten vroegste om 08u.25 en eindigt ten laatste om 16u.25.

Eerste graad       Tweede en derde graad    
08u.25   1ste lesuur   08u.25   1ste lesuur
09u.20   2de lesuur   09u.20   2de lesuur
10u.10   ochtendpauze   10u.10   ochtendpauze
10u.25   3de lesuur   10u.25   3de lesuur
11u.15   4de lesuur   11u.15   4de lesuur
12u.05   middagpauze   12u.05   5de lesuur
13u.05   5de lesuur   12u.55   middagpauze
13u.55   6de lesuur   13u.55   6de lesuur
14u.45   7de lesuur   14u.45   7de lesuur
14u.45   7de lesuur   14u.45   7de lesuur
15u.35   einde lesdag,
of 8ste uur op maandag,
dinsdag of donderdag,
enkel voor 2de Latijnse en 2de LG
  15u.35   8ste lesuur of einde lesdag
        16u.25   einde lesdag
15u.45-17u.45   avondstudie   15u.45-17u.45   avondstudie

KEUKEN

Tijdens de middagpauze kan je dagelijks een gezonde en lekkere warme maaltijd krijgen uit eigen keuken. Alles wordt op school vers bereid.
De menukaart kan je wekelijks bekijken op Smartschool.
Je kan ook je eigen lunchpakket van thuis meebrengen of een belegd broodje met groenten aankopen met je betaalkaart.

Alle leerlingen hebben een persoonlijke betaalkaart. Deze kaart wordt op voorhand opgeladen en kan gebruikt worden aan de kassa in de eetzaal.

Sport@Bavo

Op Sint-Bavo wordt sport en beweging hoog in het vaandel gedragen. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook tijdens de pauzes en extra activiteiten wordt een sportieve levensstijl gepromoot. In september wordt er jaarlijks een sportdag georganiseerd.
Leerlingen van de eerste graad gaan om de 2 weken zwemmen in het Van Eyckzwembad, dat is hier op wandelafstand. Sint-Bavo beschikt over 3 sportzalen, veel sportmateriaal, een prachtige tuin en buiten sportterreinen. Uniek in hartje Gent!
Tijdens de middagpauze kan je even de benen strekken met voetbal, basketbal, badminton en tafeltennis. Er worden ook geregeld klassencompetities georganiseerd. Onze leerkrachten dagen de leerlingen jaarlijks uit in verschillende teamsporten. Help jij de leerlingen de leerkrachten te verslaan?

Cultuur@Bavo

Cultuur en Sint-Bavo is een geslaagd huwelijk. We zorgen dat de leerlingen elk jaar een toneelvoorstelling, filmvoorstelling en muziekvoorstelling bijwonen. Culturele vorming is voor ons van onschatbare waarde en heeft absoluut een plaats in de vorming waar wij op school voor staan.

Groenzaal

De Groenzaal is sinds jaar en dag een ongelooflijke meerwaarde voor onze school. Deze zaal met plaats voor 735 toeschouwers geeft onze heel veel mogelijkheden tot cultuurbeleving op onze eigen school. In 2022 verwelkomen we iedereen graag in onze gerenoveerde Groenzaal.

Film

We zijn een vaste gast op het Filmfestival van Gent met al onze leerlingen in oktober. We tonen voor elk leerjaar jaarlijks ook nog een extra film. De beleving van een film in een echte filmzaal vinden we heel belangrijk. Daarna maken we tijd voor een bespreking in de klas. Via film maken we ook de link met andere vakken, zoals met Frans tijdens de Franse week.

Muziek en toneel

De leerlingen maken op Sint-Bavo kennis met verschillende vormen van muzikale expressie. We stimuleren hen ook om zelf muzikaal aan de slag te gaan. Dat doen we via het vak muziek in het eerste jaar en kunstbeschouwing in andere jaren, maar ook op tal van andere manieren. Ook binnen de modernisering blijven we inzetten op artistieke vorming.
Elk jaar zorgen we voor een toneelvoorstelling voor onze leerlingen. We nodigen toneelgezelschappen uit naar onze Groenzaal of trekken met de leerlingen naar theaterhuizen in de buurt. Soms boksen we zelf een voorstelling in elkaar en staan leerlingen en personeelsleden naast elkaar op de scene. Ook tijdens klassiekers zoals de 100-dagen laten we onze leerlingen met veel plezier in de schijnwerpers staan.

Projecten

We werken ook samen met de kunstacademie van Sint-Lucas aan twee projecten: Homo Artificialis in het 1ste jaar en Kunst en mysterie in het 5de jaar. We leren de leerlingen ook in andere vakken door een artistieke bril kijken en laten daardoor voor hen een hele andere wereld opengaan.

Beeldende kunst

Ook voor beeldende kunst maken we voldoende tijd. In het eerste jaar organiseren we een cultuurdag waar de leerlingen actief aan de slag gaan in een aantal workshops. Ook in de andere jaren is er plaats in onze lessentabellen voor kunstbeschouwing.
We maken ook ruimte om zelf kunst te creëren. Onze school ligt in het hart van het bruisende, culturele Gent. De stap naar één van de mooie Gentse musea is snel gezet. Vanaf het 1ste jaar confronteren we de leerlingen met kunst en laten hen daarover nadenken.
In het 1ste jaar zetten we deur naar de Genste musea open. Vanaf het 2de jaar brengen we de leerlingen naar andere culturele steden zoals Mechelen, Brussel en Ieper. En de kroon op het werk is natuurlijk de eindejaarsreis met een blik op de prachtige Italiaanse kunst.

UNIFORM

Door het dragen van een uniform streeft Sint-Bavohumaniora naar soberheid en eenvoud voor alle leerlingen. Leerlingen worden gewaardeerd op basis van talent en innerlijke rijkdom, niet op basis van uiterlijk vertoon. We willen met ons uniform een jarenlange traditie verderzetten en tonen dat we als school een eenheid vormen. Een schooluniform biedt ook heel wat voordelen.

“Je hoeft ’s morgens niet lang na te denken over wat je die dag wil aantrekken.” “Als je de school de eerste dag nog niet goed weet zijn, kun je gewoon de leerlingen in het groen volgen.” “Je kan laten zien aan de anderen dat je bij elkaar hoort, je vormt een eenheid.” “Er wordt minder gepest omdat iedereen min of meer hetzelfde draagt.” “Soms is het saai omdat iedereen dezelfde kleur draagt maar toch heeft iedereen zijn eigen stijl.”

SCHOOLREGLEMENT

Jouw inschrijving als leerling van onze school wordt pas definitief na ondertekening van het schoolreglement.
Het reglement bevat tevens een engagementsverklaring tussen de school en je ouders en ons pedagogisch project.
Een exemplaar van dit uitgebreide document kun je hier raadplegen en downloaden.