Nieuws

Sint-Bavo wint Koningin Paolaprijs voor Onderwijs

Het STEM-project KIKS om jongeren kennis te laten maken met artificiële intelligentie vanuit de context van klimaatverandering is eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Koningin Paola feliciteerde onze wiskundeleerkracht en STEM-coördinator Natacha Gesquière op 24 juni tijdens de online proclamatie. De Prijs beloont leerkrachten voor de verwezenlijking van een inspirerend pedagogisch project. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen.

In een uniek samenwerkingsverband tussen de Sint-Bavohumaniora, de UGent, de Plantentuin Meise en Dwengo vzw werd KIKS uitgewerkt, een STEM-project over klimaatverandering, biologie en artificiële intelligentie (AI). KIKS maakt deel uit van een overkoepelend project ‘AI Op School’ (https://www.aiopschool.be) waarin de basisconcepten van artificiële intelligentie worden aangebracht vanuit een maatschappelijke context.

Onze leerlingen gaan nu al met dit project rond AI aan de slag. Zo vullen we hiaten in het curriculum op en zijn onze leerlingen klaar voor de digitale samenleving. We wachten niet op de nieuwe eindtermen over computerwetenschappen om onze leerlingen future-proof te vormen.

Neurale netwerken versnellen onderzoek naar klimaatverandering
StomatabellenLeerlingen zijn sterk geboeid door de klimaatverandering, een van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Door grote hoeveelheden data ('big data') uit wetenschappelijk onderzoek van biologen en klimaatwetenschappers te analyseren met technieken uit de artificiële intelligentie kan men tot nieuwe inzichten en oplossingen komen in de klimaatproblematiek. KIKS wendt deze uitdaging aan om leerlingen te motiveren voor STEM.
In onze gedigitaliseerde wereld is AI steeds meer aanwezig. Wat de mogelijkheden zijn van technologie in de toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom moeten jongeren voorbereid worden om nu én in de toekomst al die nieuwe technologieën verantwoord te kunnen gebruiken én ook bij te dragen tot de ontwikkeling ervan. Dit mag zich niet beperken tot het gebruik van AI, essentieel is het begrijpen van de onderliggende concepten.
Uniek is dat het KIKS-lesmateriaal gebaseerd is op een actueel wetenschappelijk onderzoek en aansluit bij de leerstof van biologie, aardrijkskunde, chemie, wiskunde en statistiek. Wetenschappers Sofie Meeus (Plantentuin Meise) en Jan Van den Bulcke (UGent) onderzoeken hoe planten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Ze gebruiken daar een neuraal netwerk voor, getraind door computerwetenschapper Francis wyffels (UGent). Onze leerlingen gaan zelf met dat neuraal netwerk aan de slag. Bijkomend werken ze aan leerdoelen informaticawetenschappen en worden ze geconfronteerd met de ethische aspecten van AI.

Online lesmateriaal
Het innovatief lesmateriaal wordt online en gratis aangeboden aan álle Vlaamse scholen. De  interactieve notebooks kunnen gebruikt worden zonder extra installatie van software op de scholen, enkel een computer en een internetbrowser zijn nodig. Bovendien kunnen de leerlingen ook thuis met de notebooks werken. Voor de leerkrachten is er een uitgebreide handleiding waarin de verschillende aspecten van het project uit de doeken worden gedaan. Zowel de notebooks, de handleiding, alsook de oplijsting van eindtermen en leerplandoelen, zijn gratis beschikbaar voor de leerkrachten op de website https://www.aiopschool.be.

AI Op School
MicroscoopIn het overkoepelend project ‘AI op School’ ontwikkelt een team van de Sint-Bavohumaniora, de UGent en Dwengo vzw een leerlijn over AI voor het eerste t.e.m. het zesde jaar van het secundair onderwijs, telkens binnen een maatschappelijk relevante context. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt rond sociale robots en rond nieuwe technologieën in de zorgsector (zie  https://www.aiopschool.be).

Het KIKS-project is ontwikkeld door de Sint-Bavohumaniora Gent, de Universiteit Gent, de Plantentuin Meise en Dwengo vzw, met ondersteuning van RVO-Society, de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, Veranderwijs, het Koninklijk Atheneum Etterbeek  en Smart Education @ Schools van de Vlaamse Overheid en imec.

Contactpersonen:
-    Natacha Gesquière, Sint-Bavohumaniora
natacha.gesquiere@sbhg.be
-    Francis wyffels, UGent, vakgroep Elektronica- en Informatiesystemen, faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur


https://www.aiopschool.be/kiks/
https://www.aiopschool.be/
https://sk-fr-paola.be/nl/Winnaars/laureaten-koningin-paolaprijs-voor-het-onderwijs-2019-2020/