leerlingenbegeleiding

Met de leerlingenbegeleiding op onze school hebben we als doel het creëren van maximale ontplooiingskansen voor alle leerlingen.

Bereikbaarheid

Nathalie Angelet
Eerste graad – eerste jaar
nathalie.angelet@sbhg.be

Katelijn Uyttenhove
Eerste graad – tweede jaar
katelijn.uyttenhove@sbhg.be

Thomas Van de Velde
Tweede graad – derde en vierde jaar
thomas.vandevelde@sbhg.be

Annelies Van Landeghem
Derde graad – vijfde en zesde jaar
annelies.vanlandeghem@sbhg.be

Basiszorg

Voor je bij ons op school start hebben we een gesprek met jou en je ouders om je alvast beter te leren kennen. 

De vakleerkrachten brengen niet enkel de inhoud van hun vak aan, maar besteden ook aandacht aan studiemethode en planning.

De titularissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Zij vangen de leerlingen op bij kleine of grote zorgen en trachten als eersten hiervoor een oplossing te bieden. Op regelmatige basis organiseren we leerlingencontacten waarbij we tijd maken om te luisteren.

Op de belangrijke keuzemomenten geven de titularissen, vakleerkrachten en leerlingenbegeleiders de nodige uitleg over de verschillende keuzemogelijkheden. Ze begeleiden de leerlingen bij het maken van de juiste studiekeuze en bespreken die met de ouders. 

U kan onze brede basiszorg hier nalezen.

Verhoogde zorg

De school voorziet verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben.

Leerlingen en ouders kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiders voor problemen die met leren leren te maken hebben, maar ook met alle vragen die ze zich gedurende het schooljaar zouden kunnen stellen. 

De leerlingenbegeleiders ondersteunen met individuele begeleidingsplannen leerlingen met een specifieke zorgvraag, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD... De leerlingenbegeleiding werkt ook hiervoor nauw samen met het CLB. Het spreekt voor zich dat ook de ouders bij dit proces worden betrokken.