contact

Schoolbestuur Directie Leerlingenbegeleiding CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) Administratie ICT-Coördinatoren Oudervereniging Alumnivereniging Privacy

Schoolbestuur

Sint-Bavohumaniora vzw
Reep 4 - 9000 Gent
tel. 09 267 96 11

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Voorzitter

Mevr. R. Dhoore 

Leden

Dhr. G. Allary
Mevr. A.M. Burvenich

Mevr. A. De Schryver
Mevr. M. Devoldere
Mevr. R. Lannoo
Dhr. R. Van Hecke
Zr. M. Van Kerrebroeck

Prof. L. Van Slycken

Directie

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

Hilde Allaert
directeur  Sint-Bavohumaniora
hilde.allaert@sbhg.be

Dominique Verbruggen
directeur eerste graad
dominique.verbruggen@sbhg.be

Kris Verbeke
adjunct-directeur
kris.verbeke@sbhg.be

Gerda De Bruyne
Logistiek directeur
gerda.debruyne@sbhg.be

Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiders bieden je een luisterend oor en ondersteunen je bij het zoeken naar oplossingen. Ze waken over jouw socio-emotioneel welbevinden en begeleiden je indien nodig bij je zoektocht naar een geschikte studierichting. Meer informatie over leerlingenbegeleiding vind je hier.

Nathalie Angelet
Eerste graad – eerste jaar
nathalie.angelet@sbhg.be

Katelijn Uyttenhove
Eerste graad – tweede jaar
katelijn.uyttenhove@sbhg.be

Thomas Van de Velde
Tweede graad – derde en vierde jaar
thomas.vandevelde@sbhg.be

Annelies Van Landeghem
Derde graad – vijfde en zesde jaar
annelies.vanlandeghem@sbhg.be

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Voor alle vragen rond leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren kan je terecht bij het CLB (rechtstreeks te bereiken via tel. 09 277 84 00).

Bert De Block, psychopedagogisch consulent
is bereikbaar op school (tel. 09 267 96 11) op dinsdag- en donderdagvoormiddag,
via bert.deblock@vclbgent.be,
via tel. 0490 64 25 37,
of via Smartschool.

Bart Jacobs, schoolarts
tel. 0490 64 26 18

Lieve De Brabander, sociaal verpleegkundige
tel. 0490 64 25 57

Administratie

Leerlingenadministratie

leerlingenadministratie@sbhg.be 

Boekhouding

economaat@sbhg.be

ICT-Coördinatoren

Het ICT-team staat in voor alles wat te maken heeft met informatie- en communicatietechnologie op Sint-Bavohumaniora: van schoolpc’s en printers over accounts en netwerken tot digitale platformen (Smartschool).

Bart Carlier
bart.carlier@sbhg.be

Matthias Bogaert
matthias.bogaert@sbhg.be

 

Oudervereniging

De oudervereniging van Sint-Bavohumaniora is binnen de school de spreekbuis en vertegenwoordiging van de ouders van alle leerlingen.
Ze ondersteunt het opvoedingsproject van de school.
Ze heeft een adviserende stem in de schoolraad.
Ze organiseert gespreksavonden, ontmoetingen en een jaarlijkse projectdag.
Ze sponsort de Bavoberichten, een aantal Europese projecten en het sociaal fonds.

Organisatie
Deze groep enthousiaste ouders zet zich in via diverse werkgroepen:

Bestuur

Voorzitter
mevr. Elvira Servaes
Penningmeester
dhr. Wouter Ryckaert
Secretaris
dhr. Pieter Van Driessche
Ouderraad
mevr. Elvira Serveas
Werkgroep Internen
mevr. Els Soete
Werkgroep Tuinfeest
dhr. Pieter Van Driessche

Contact
oudervereniging.bavo@gmail.com

Alumnivereniging

Ledenbestand

Via het contactformulier ontvangen we graag je e-mailadres en thuisadres. Zo kunnen wij ons ledenbestand actualiseren.

Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens kunnen via hetzelfde contactformulier worden doorgegeven.

Doelstellingen

  • vertegenwoordiging en aanspreekpunt zijn van alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten
  • banden smeden met de school waar je bent afgestudeerd / waar je hebt gewerkt
  • actualiseren van het adressenbestand van de afgestudeerden
  • bijzondere activiteiten van oud-leerlingen in de kijker zetten en hen een platform geven om hun eigen belangstellingspunten kenbaar te maken
  • de oud-leerlingen en oud-leerkrachten op de hoogte houden van het beleid en de activiteiten van de school vandaag
  • sponsoring: jaarlijks ondersteunt de Alumni financieel enkele projecten van de leerlingen

Organisatie

  • het organiseren van de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de oud-leerlingen en oud-leerkrachten, die telkens doorgaat op de 3de zaterdag van de maand oktober
  • het opmaken, uitgeven en digitaal verzenden van de nieuwsbrief
  • het verzorgen van een permanentie op school op elke eerste donderdag van de maand tussen 15u en 17u
  • het vastleggen van bestuursvergaderingen

Kernteam

Voorzitter
Hermine Speybrouck

Leden
Trees Debrabandere, verantwoordelijke nieuwsbrief
Rita Hallaert
Lucette Van Hyfte
Mia Waermoes

Alumnidag

De alumnidag  gaat door op 2 oktober 2021. Omwille van de geldende coronamaatregelen vervangen we de traditionele fysieke ontmoetingsdag door een muzikale happening. 
De jubilarissen mogen nog een extra uitnodiging verwachten.
Meer nieuws hieromtrent volgt nog. 

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief verschijnt in januari, mei en september.
Wij krijgen ook graag familienieuws en interessante weetjes op professioneel, cultureel of sportief vlak.

Lidgeld

10 euro per jaar te storten op rek.nr. BE86 4400 2708 9950 op naam van de oud-leerlingenvereniging

Contact

INFO
tijdens de permanentie op elke eerste donderdag van de maand van 15 tot 17 u.

Sint-Bavohumaniora
Reep 4
9000 Gent
T 09 267 96 22
oud-leerlingen@sbhg.be

Privacy

Met alle vragen over het privacybeleid van onze school kunt u terecht bij het aanspreekpunt informatieveiligheid.

De snelste manier om die te bereiken is via: privacy@sbhg.be