aanbod

Economie-Wetenschappen

Waar kies je voor?

Deze richting wordt vanaf schooljaar 2015-2016 in het vijfde jaar en vanaf schooljaar 2016-2017 ook in het zesde jaar georganiseerd.

Deze richting zet sterk in op economie en wetenschappen.

De component economie omvat zowel algemene economie als bedrijfswetenschappen.
Vanuit de economische realiteit leer je economische inzichten verwerven en verbanden te leggen. Je zal de (inter)nationale economische actualiteit hierdoor heel goed begrijpen en het politieke beleid kunnen analyseren.
Bij bedrijfswetenschappen ontdek je hoe een bedrijf denkt en werkt, en op basis waarvan ze beslissingen neemt.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen verder uitgediept zonder sterke component wiskunde. Je krijgt een degelijke wetenschappelijke bagage, leert  nauwkeurig analyseren en correct beoordelen van wetenschappelijke informatie. Hoewel de leerinhouden voornamelijk theoretisch worden aangebracht krijg je ook ruimte om zelf te onderzoeken via gestuurde en open practica.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Latijn, Wetenschappen of Economie (met 5 uur wiskunde) of Humane wetenschappen (met 5 uur wiskunde). Als je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket met economische terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan door de organisatie van een vakantiecursus (contact: mieke.vermassen@sbhg.be).

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden. 
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs. 
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be